top of page

Moemajaga ja Moemajata

29.07.-17.09.2017 tomus näitus „Moemajaga ja Moemajata“ Tarbekunsti ja disaini muuseumis Tallinnas.

Legendaarse Tallinna Moemaja 60. sünniaastapäeva puhuks oli muuseumi trepigaleriis eksponeeritud Anu Hindi valik 1980. aastatel Tallinna Moemajas töötanud ja praegu aktiivselt tegutsevate moekunstnike loomingust. Ekspositsiooni oli kaasatud Tallinna Moemaja rõivamudeleid nii Eesti Rahva Muuseumi kui ka Eesti Ajaloomuuseumi kogudest. Vana ja uut liitma oli valitud rahvuslik käsitluslaad, mis ühendab selle põlvkonna kunstnike loomingut nii moemaja aegadel kui ka hilisemas vabaloomingus. Väljapanekut täiendasid moekunstnike isiklikud meenutused ja tööjoonised moemaja päevilt.

 „Aegadest ja riigikorrast olenemata on Eesti kunstnikele omased stiilielemendid aegumatud – maitsekus, põhjamaisus ja praktilisus, mis on aimatavad ka rahvuslikus moes. Rahvuslik stiil eristab meid teistest, meie omapära ja aegumatud maitse-eelistused on jäädvustatud just selles stiilis,” kirjeldas näituse fookust Anu Hint. Tallinna Moemajas valmistati kaks korda aastas rahvuslik kollektsioon, mis oli alati väärikas väljakutse peakunstniku poolt välja valitud kunstnikele. Juhtnööre ei antud, teema käsitlemiseks jäi autorile loominguline vabadus.

Tänaseks on säilinud kahetsusväärselt vähe selleaegseid rõivamudeleid. ERM ja ajaloomuuseum on kogunud peamiselt rahvuslike stilisatsioonide baasil loodud rõivaid, mis koostaja sõnul kinnitavad humoorikalt näituse ajalooliseks olemuseks „sisult sotsialistliku, vormilt rahvusliku stiili“,

mis nüüdseks on muutunud „rahvuslikuks stiiliks“.  Õnneks nende kahe vahe on minimaalne.

 Osalevad kunstnikud ei ole oma loomingus kitsalt rahvuslikule temaatikale keskendunud, rahvuslik teema sobib Anu Hindi sõnul kõige paremini piduliku rõivastuse juurde. Oma ateljeedes tegutsevad moekunstnikud pöörduvad selle teema poole tavaliselt enne vabariigi aastapäeva või vahel ka pruutkleitide tellimuste puhul. Näitusel joonistub muu hulgas välja 1980. aastatele omane laiaõlgne ja maskuliinne laad rahvuslikus vormistuses ning selle kõrval tõusevad esile kunstnike nüüdisaegsed rahvusliku stiili tõlgendused.

 Muuseumi I korruse publikualal oli näituse ajal võimalik vaadata valikut Tallinna Moemaja moedemonstratsioonidest ning tutvuda ajakirja Siluett numbritega.

 TALLINNA MOEMAJA tegutses 1957. aastast, kujundades enam kui kolme aastakümne jooksul oluliselt mitte üksnes Eesti, vaid ka Nõukogude Liidu naiste maitset ja elustiili. Moemaja keskendus näidiskollektsioonide tootmisele, mida esitleti moedemonstratsioonidel ja moemaja suure tiraažiga ilmunud ajakirjas Siluett (1958–1992). Hinnatud olid ajakirja lõikelehed, mis võimaldasid defitsiidi ajastul kõigil soovijatel ise moekaid rõivaid valmistada. Moemajas töötasid kunstnikena paljud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi moeosakonna lõpetajad. Taasiseseisvumisega seotud ümberkorraldused viisid ettevõtte erastamiseni 1995. aastal, mil jätkati juba hoopis uutel eraettevõtluse põhimõtetel.

Näituse idee autor ja korraldaja: Anu Hint

Osalevad kunstnikud: Anu Hint, Anu Stranberg, Heli Kohk, Hilja Tüür, Ivo Nikkolo, Kai Saar, Krista Kajandu, Katrin Kasesalu, Liivi Raid, Saima Krik,

Tiiu Akberg, Zoja Järg

Toetajad: Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Kajastus: Eesti Päevaleht (Liisa Tagel) jt.

bottom of page