top of page

Pealt üks-seest teine

Eesti Moekunstnike ühenduse aastanäitus
PEALT ÜKS - SEEST TEINE
5.10- 31.10.2022 Tallinna Õpetajate majas

EMÜ näitus analüüsib eetilist ja moraalset allakäiku tänapäva maailmas.

Oleme sageli kuulnud mõistet "moraalne allakäik". Tänapäeva filosoofid räägivad moraali lagunemisest nii lähisuhetes kui ka avalikus meedias.
Oleme jõudnud olukorda, kus meile valetavad nii poliitikud, arstid kui teadlased- inimesed, keda peaksime usaldama.
Meedia on tööriistaks, mille abil manipuleeritakse ja lollitatakse meid igapäevaselt. Meis tekitatakse nii hirme kui ihasid, et
käituksime nii nagu otsustajatele kasulikum on.

Moraalse allakäigu üheks tunnuseks on see, et puudub ühtne arusaam heast ja kurjast, õigest ja valest. Selle tõttu võivad olla
konkreetsed nähtused ühe jaoks allakäik ja teise jaoks progress. Tekib teatud ennasthävitav vastuolu, kus suhtelisus
määratletakse absoluutse tõena. Kõik, kes püüavad sõnastada oma selgepiirilisi põhimõtteid, otsida kindlat ja samas tegelikku
mõõtealust, on justkui tõe vaenlased.
Moraalne allakäik on protsess, mis toimub läbi konkreetsete valikute. Allakäigu otsustusi iseloomustab see, et järjekindlalt
valitakse moraalselt pigem lodevama võimaluse kasuks.
Sagedane argument on, et paljud ju teevad nii. Võrreldes algset olukorda sellega, mis valitseb pärast kümnendat valikut, näeme
aga olulist allakäiku.
Tõne Lehtsaar

Osalevad: Diana Denissova, Anu Hint, , Anu Ling, AnneMetsis, Merje Rääbis, Külli Kerttu Siplane, Liivika Põvat Straus.

Toetajad: Eesti Kunstnike Liit, Õpetajate maja

bottom of page